АВТОРСКО ПРАВО DMCA

АВТОРСКО ПРАВО DMCA

FilmsBG.eu - декларира своето желание и готовност да съдейства на авторите, ползвателите, продуцентите и на техните представители, както и на съответните организации за колективно управление на авторски права да уреждат възникналите спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения да бъде удовлетворен.
В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля да известите FilmsBG.eu във възможно най-кратки срокове.
Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права е било използвано неправомерно от Потребител на Услугите, моля изпратете следната информация използвайки страницата ни За контакти 
Заявление за извършени нарушения:
Автор … – трите имена, адрес, датата на първа публикация/съответен документ;
Обект/предмет на авторството;
Нарушението – В какво се състои – присвояване на авторство, имитация, непозоваване на автора, непозволено възпроизвеждане, друго..
Претенция – по отношение на санкционирането на нарушителя (евентуално) и по отношение на zamunda.net – предложение за въвеждане на технически мерки за ограничаване на подобни нарушения; предложения за сътрудничество с нас – отчисления за използване на авторско произведение.
При установено авторско право, екипът на FilmsBG.eu ще премахне всички линкове сочещи към съдържание от страницата нарушаваща авторските Ви права.
 

Ако сте носител на авторско право и желаете премахването на филм от сайта свържете се с нас чрез формата за контакт

фильмы бесплатно ,